Giờ chia tay đã đến...bạn ơi..
Mới hôm qua ta cùng với nhau...
...........
Bắt đầu một cuộc hành trình mới....
Sẽ có những khó khăn.

Nhưng tuổi còn trẻ.....
Hãy cứ xông pha, trải nhiệm....

Hãy trưởng thành hơn nhé các em....

Chúc các em thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn..!